เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ภาพกิจกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านใหม่


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #8 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zidpvpsz_TeNN0rth.group_activity_picture.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page11_Image_Activity_SNS.php:71 Stack trace: #0 /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page11_Image_Activity_SNS.php(71): mysqli_query() #1 {main} thrown in /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page11_Image_Activity_SNS.php on line 71