เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ดาวน์โหลด แบบคำขอต่างๆ

 •  xz
 • เผยแพร่เมื่่อ 31 ธ.ค. 2550

 •  zzzzz
 • เผยแพร่เมื่่อ 14 ก.ค. 2567

 •  aa
 • เผยแพร่เมื่่อ 10 มี.ค. 2566

 •  aaw
 • เผยแพร่เมื่่อ 10 มี.ค. 2566

 •  aaa
 • เผยแพร่เมื่่อ 11 พ.ย. 2534

 •  aaa
 • เผยแพร่เมื่่อ 11 พ.ย. 654


นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

14

เข้าชมเดือนนี้

1,020

เข้าชมทั้งหมด

20,521