เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)


Fatal error: Uncaught mysqli_sql_exception: Expression #1 of SELECT list is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'zidpvpsz_TeNN0rth.announcement_05.id' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by in /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page05_announcement_LLB.php:74 Stack trace: #0 /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page05_announcement_LLB.php(74): mysqli_query() #1 {main} thrown in /home/zidpvpsz/public_html/banmaiphayao.go.th/Page05_announcement_LLB.php on line 74