เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ประวัติเทศบาลตำบลบ้านใหม่
ประวัติเทศบาล

ตำบลบ้านใหม่ เดิมขึ้นอยู่กับตำบลแม่ปืม อำเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยา ได้แยกการปกครองออกจากจังหวัดเชียงราย ขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา และได้ จัดระบบเขตการปกครองขึ้นใหม่ ซึ่งการจัดระบบการปกครองครั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งตำบลบ้านใหม่ขึ้นใหม่ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันตำบลบ้านใหม่ มีหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่ในเขตปกครองทั้งหมด 9 หมู่บ้าน


หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านท่ากลอง
หมู่ 2 บ้านใหม่ดง
หมู่ 3 บ้านโป่ง
หมู่ 4 บ้านใหม่หลวง
หมู่ 5 บ้านร่องไฮ
หมู่ 6 บ้านเหยี่ยน
หมู่ 7 บ้านเหยี่ยน
หมู่ 8 บ้านใหม่นคร
หมู่ 9 ร่องช้าง

นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

เข้าชมวันนี้

15

เข้าชมเดือนนี้

1,021

เข้าชมทั้งหมด

20,523