เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ยินดีต้อนรับ


นโยบายไม่รับของขวัญ


ข้อมูลการติดต่อเทศบาลตำบลบ้านใหม่

ที่ตั้งสำนักงาน :
หมู่7 บ้านเหยี่ยน,ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา,56000
โทรศัพท์ : +6654463123
โทรสาร : 054-463123 ต่อ 17
เว็บไซต์ : http://banmaiphayao.go.th/
E-mail : [email protected]


Google Map ของสำนักงานแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน :


นายกเทศมนตรี

นางสังวาลย์ เขื่อนวัง

ปลัดเทศบาล

จ.ส.ต หญิง
วรรณพร สมวรรณ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์